BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV- GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’ Kron­prin­s­par­rets pri­ser 2015’

Pris­ud­de­ling Fre­de­rik og Mary har fl ere gan­ge vist, at de har et stærkt so­ci­alt sin­delag. Blandt an­det har kron­prin­s­par­ret tid­li­ge­re gi­vet de­res so­ci­a­le pris på 500.000 kro­ner til or­ga­ni­sa­tio­nen Tu­ba, der hjæl­per børn og un­ge af al­ko­hol­mis­bru­ge­re, og til Nat­te­rav­ne­ne, der hjæl­per de un­ge i nat­te­li­vet. Det skal bli­ve spæn­den­de at se, hvem der får den so­ci­a­le pris i år.

DR1 LØR­DAG 20.00 JA­COB STAEHELIN Sport­s­chef

Ever­ton- Liverpool

Sport Det er en gi­gan­tisk søn­dag i fod­bol­dens ver­den. I Eng­land mø­des Ever­ton og Liverpool, i Spa­ni­en er det At­le­ti­co og Re­al, der tør­ner sam­men i ho­ved­sta­den. Her­til kom­mer Ajax- PSV, Pa­ris SG- Mar­seil­le og Ruhr- bra­get mel­lem Köln og Dort­mund. Det bli­ver hårdt...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.