’’

BT - - TV- GUIDE -

An­ders Steg­ger, vært i ’ Find Stein Baggers pen­ge’

spørgs­må­let ’ hvor­dan kan hund­re­de­vis af mil­li­o­ner for­svin­de i den blå luft?

I se­ri­ens før­ste af­snit gik tu­ren til Ca­pe Town i Sydafrika i jag­ten på Baggers nye hus. Og i af­snit to, der sen­des tors­dag af­ten, fort­sæt­ter jag­ten i Sto­ck­holm, hvor An­ders Steg­ger på miraku­løs vis sco­rer et in­ter­view med Stein Baggers med­skyl­di­ge Mi­ka­el Ljung­man.

» Man ser, at vi jub­ler over at få et in­ter­view, som in­gen an­dre har få­et. Vi skæn­des om, DR3 TORS­DAG 21.30 ’ FIND STEIN BAGGERS PEN­GE’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.