Fin i tø­jet

BT - - TV- GUIDE -

Hvor kan man op­le­ve flot­te hat­te, dron­nin­gen af Eng­land, champag­ne i stri­de strøm­me og væd­de­løbs­he­ste i mil­li­onklas­sen? Det er selv­føl­ge­lig til ét af Eng­lands mest be­røm­te he­ste­væd­de­løb - the Roy­al Ascot. Se med når Pe­ter Ingemann ta­ger til Eng­land for at op­le­ve det ut­ro­lig po­pu­læ­re væd­de­løb, som går hund­re­de år tilbage i ti­den. Han bli­ver be­ta­get af de uen­de­ligt flot­te hat­te, spil­ler for me­re, end han hav­de reg­net med, og får lov til at klap­pe en kendt ga­l­op­he­st, der er vur­de­ret til 100 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.