Spæn­den­de VM- kva­li­fi­ka­tion

BT - - TV- GUIDE - Fo­to: TV2/ pol­fo­to

Tors­dag af­ten er det tid til kvin­delands­hol­dets før­ste kamp un­der den nye land­stræ­ner, Klavs Bruun Jør­gen­sen. Det dre­jer sig om kva­li­fi­ka­tion til hånd­bold- EM i Sve­ri­ge 2016. Og de dan­ske kvin­der skal op mod Tyr­ki­et.

Ud­over at der helst skal vig­ti­ge po­int ind på kva­li­fi­ka­tions- kon­to­en, er kam­pen og­så først skridt mod den kamp­form, der ger­ne skal kul­mi­ne­re, når kvin­delands­hol­det skal spil­le VM på hjem­me­ba­ne i Dan­mark om to må­ne­der. Så der er me­get på spil for Kri­sti­na Kri­sti­an­sen og co. og det bli­ver spæn­den­de at se den ny land­stræ­ner i ak­tion. TV2 TORS­DAG 20.00 ’ HÅND­BOLD DAN­MARK MOD TYR­KI­ET’

Her er det Kri­sti­na Kri­sti­an­sen, der fy­rer den af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.