Smags­dom­mer på ny må­de

BT - - TV- GUIDE -

DR K og vært Adri­an Hug­hes er nu klar med den læn­ge ven­te­de af­lø­ser for ’ Smags­dom­mer­ne’. Mens vært Adri­an Hug­hes i 10 år send­te gud og hver mand ud for at op­le­ve kunst og kul­tur, så er alt vendt på ho­ve­d­et i af­lø­se­ren, der nu en­de­lig er klar. I ’ Kul­turRå­det’, bli­ver Adri­an så­le­des hver uge ud­for­dret af tre fag- folk el­ler spe­ci­a­li­ster og bedt om at dyk­ke ned i det bed­ste, det skar­pe­ste el­ler det mest in­ter­es­san­te til­bud in­den for kunst og kul­tur net­op nu. Og som no­get helt nyt skal han nu for­tæl­le, hvad han me­ner om det. DR K TIRS­DAG 21.00 ’ KUL­TURRÅ­DET’

Nu er det Adri­an Hug­hes tur til at vur­de­re kul­tur og kunst.

Fo­to: DR K

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.