Pias frirum

BT - - TV- GUIDE -

Vi har al­le brug for et sted, vi kan slap­pe helt af og ba­re væ­re os selv.

Der­for ta­ger TV2 Fri- vært Le­ne Bei­er nu rundt i Dan­mark og be­sø­ger en ræk­ke kend­te men­ne­sker li­ge dér, hvor de kob­ler helt af - i de­res frirum. Le­ne ta­ger ind på Chri­sti­ans­borg for at hen­te po­li­ti­ker Pia Kjær­s­gaard. Den tid­li­ge­re le­der af Dansk Fol­ke­par­ti har el­lers travlt op til sit nye job som Fol­ke­tin­gets for­mand. Men sam­men ta­ger de to kvin­der al­li­ge­vel ud i Pias frirum, hvor hund­en Rik­ke spil­ler en stor rolle.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.