Se­ba­sti­ans af­ten

BT - - TV- GUIDE -

Søn­dag er det tid til sid­ste af­snit af end­nu en om­gang ’ Top­pen af pop­pen’. Og det er Se­ba­sti­ans tur til at få si­ne san­ge ta­get un­der be­hand­ling af yn­gre kol­le­ga­er som Sha­ka Lovel­ess, Sti­ne Bram­sen og Oh Land.

TV2 SØN­DAG 20.00 ’ TOP­PEN AF POP­PEN’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.