Is­hak vi­ser vej

BT - - TV -

Der ven­ter et rent jysk op­gør i Alka Su­per­liga­en, når Randers FC ta­ger imod Ho­bro. Vær­ter­ne er igen kom­met godt fra start, og Co­lin Tod­ds trop­per lig­ger num­mer 4 i ta­bel­len. Gæ­ster­ne har haft det svæ­re­re, og de lig­ger sidst i ta­bel­len, og Jo­nas Da­hls mand­skab har oveni­kø­bet få­et fra­ta­get de­res sejr over AGF, da de brug­te en ulov­lig spil­ler. Fod­bold TV3 SPORT 1: 14.30

I Bal­ti­mo­re le­der en ræk­ke k kvin­de­ri d og mænd eft er den ene­ste ene. Gi­gi tror he­le ti­den, at de mænd, hun mø­der, er mr. Right, men den ky­ni­ske Alex for­tæl­ler hen­de nog­le sand­he­der om, hvor­dan mænd og kvin­der tæn­ker. Ja­ni­ne og Ben har et so­lidt æg­te­skab – li­ge ind­til Ben mø­der An­na. Neil og Beth har væ­ret sam­men i syv år, men hun dum­per ham, da hun op­da­ger, at han ik­ke vil gift es med hen­de. Han er ba­re ik­ke vild ... TV 2: 21.10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.