Valg af teams

BT - - TV -

Batt­le- run­der­ne fort­sæt­ter, og der er en plads i kvart­fi na­len på spil for de un­ge ta­len­ter. De ni san­ge­re fra hvert team går på sce­nen tre af gan­gen, og bag­eft er væl­ger de­res co­ach – Oh Land, Wa­fan­de el­ler Jo­ey Moe – hvil­ke to, der skal med dem vi­de­re i kon­kur­ren­cen. Mik­kel Kry­ger gu­i­der os igen­nem de mu­si­kal­ske op­le­vel­ser på sce­nen. Voi­ce Ju­ni­or TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.