FCM er fa­vo­rit

BT - - TV -

I Alka Su­per­liga­ens 11. spil­ler­un­de gæ­ster AGF FC Midtjylland på MCH Are­na i Her­ning. Vær­ter­ne er kom­met godt fra start, og Jess Thorups mand­skab går eft er at for­sva­re det dan­ske mester­skab. De er da og­så fa­vo­rit­ter mod gæ­ster­ne, der er gå­et i stå eft er en god sæ­son­start. Mor­ten Wieg­hor­sts trop­per har imid­ler­tid kva­li­te­ten til over­ra­ske. Fod­bold TV3 SPORT 1: 20.00

Wa Wal­ter Gar­ber, der er vagtl le­derd i New Yor­kY Ci­ty s un­der­grunds­ba­ne, må bru­ge al sin er­fa­ring og vi­den, da den kri­mi­nel­le gal­ning Ry­der og hans ban­de kaprer et tog og for­lan­ger 10 mil­li­o­ner dol­lars i lø­sesum. Pen­ge­ne skal væ­re be­talt in­den en ti­me, el­lers vil ban­den dræ­be en pas­sa­ger per mi­nut, fri­sten bli­ver over­skre­det. Ry­der vil kun ta­le med Wal­ter, der sam­ti­dig skal for­sø­ge at sæt­te ban­den ud af spil­let. Kapring af Me­tro 1- 2- 3 TV 2: 21.00

N

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.