Hyl­destsang

BT - - TV -

Den sid­ste ho­ved­per­son er den gar­ve­de og fol­kekæ­re Se­ba­sti­an. Han har gen­nem ti­den haft en stor­slå­et kar­ri­e­re, men har sam­ti­dig for­må­et at hol­de sig ude af me­di­er­nes sø­ge­lys. I dag la­der han pa­ra­der­ne fal­de og la­der sig bå­de hyl­de og in­spi­re­re. Bl. a. by­der da­gen på en ut­ro­lig du­et fra to af hol­dets kunst­ne­re, der går li­ge i hjer­tet på Se­ba­sti­an. Top­pen af pop­pen TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.