Bag kulis­ser­ne

DA­GENS TIP mandag

BT - - TV -

Dansk Fol­ke­par­ti blev for 20 år si­den dan­net på ru­i­ner­ne af Frem­skridtspar­ti­et og har si­den be­væ­get sig tæt på mag­tens cen­trum. Pro­gram­met teg­ner et po­rtræt af lan­dets næst­stør­ste par­ti og skil­drer par­tiets top eft er val­get i 2015. Følg for­hand­lin­ger­ne om at gå med i re­ge­ring og kam­pen om for­mand­spo­sten i Fol­ke­tin­get. 20 år med DF DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.