På solskin­sø­en

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Det er eft er­å­rets sid­ste ud­sen­del­se. Vi er ta­get til Born­holm, hvor mæg­ler­ne først skal gæt­te pri­sen på en lan­de­jen­dom fra 1909 tæt ved Al­min­din­gen. Næ­ste stop er Sno­ge­bæk syd for Ne­xø. Hvad mon pri­sen er på et som­mer­hus, som lig­ger på en na­tur­grund og kun 100 me­ter fra en læk­ker sand­strand? Aft enen slut­ter ved Sand­vig. Ham­mer­slag DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.