På sol­ky­sten

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV -

Jan Gint­berg rej­ser til Cos­ta del Sol, hvor han kig­ger nær­me­re på dan­sker­ko­lo­ni­en i Fuengirola, en for­stad til Malaga. Her be­sø­ger han en dan­sen­de op­fi nder, bli­ver he­a­let med syn­ge­skå­le og mø­der Sy­d­eu­ro­pas bed­ste spa­bads­sæl­ger. Ba­se­ret på si­ne op­le­vel­ser slut­ter Jan Gint­berg af med at op­træ­de for de men­ne­sker, han har mødt. Gint­berg på Kan­ten DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.