Brug­ges dan­sker­tæk­ke

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/ 16 -

Club Brug­ge har gjort ondt på de dan­ske hold i Eu­ro­pa League, men det er tid­li­ge­re lyk­kes for dan­sker­ne at dril­le de stær­ke bel­gi­e­re for en stund.

De slem­me Det før­ste op­gør i sid­ste års Eu­ro­pa League- kva­li­fi­ka­tion slut­te­de 3- 0 til Brug­ge. Og så var det al­le­re­de ’ ga­me over’ for Brøndby. Klas­se­for­skel he­le vej­en igen­nem, hvor dan­sker­ne blev split­tet fra hin­an­den i Brug­ge. En øjenåb­ner for Brøndby, der fik ud­stil­let hol­dets rin­ge in­ter­na­tio­na­le ni­veau, når det vir­ke­lig gjaldt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.