RNES SVA­NESANG ’’

Et brag, der fød­te og af­li­ve­de myten om to af de stør­ste no­gen­sin­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ver­den har mi­stet en sand me­ster. Jeg vil al­tid hu­ske Joe med respekt og be­un­dring. Min sym­pa­ti går ud til hans fa­mi­lie og el­ske­de

Muham­mad Ali, ef­ter Joe Fra­zi­er dø­de i novem­ber 2011

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.