Froo­mes vil­de mål­sæt­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

In­gen cy­kel­ryt­ter har no­gen­sin­de vun­det bå­de Tour de Fran­ce og to guld­me­dal­jer ved OL på én sæ­son. Ik­ke de­sto min­dre er det net­op det mål, som Chris Froo­me går ef­ter i 2016. Selv­om der kun er 17 da­ge imel­lem af­slut­nin­gen på Tour de Fran­ce 24. juli og lan­de­vejslø­bet ved OL i Rio 6. au­gust, tror han på den hi­sto­ri­ske be­drift. » Bå­de lan­de­vejslø­bet og tids­kørs­len ( ved OL, red.) pas­ser mig vir­ke­lig godt. Det er et kæm­pe mål at sæt­te, og jeg tror, jeg bli­ver nødt til at ta­ge et løb ad gan­gen, « si­ger han i et in­ter­view med Sky Sports.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.