LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ØSTRIG 1. LIGA, KLOK­KEN 18.30 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN DAN­MARK SU­PER­LIGA, KLOK­KEN 18.00 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Sil­ke­borg har haft en skuff en­de sæ­son­start i 1. di­vi­sion, og det ko­ste­de ons­dag træ­ne­ren Kim Poul­sen job­bet.

Pe­ter Sø­ren­sen har nu over­ta­get træ­ner­po­sten, og book­ma­ke­ren Nor­di­cBet me­ner, at han er man­den, som får klub­ben tilbage i lan­dets fi ne­ste fod­bol­dræk­ke.

Så­le­des har man nu sæn­ket od­dset på Sil­ke­borg- op­ryk­ning fra 2,15 til 1,90, selv om hol­det i skri­ven­de stund er fem po­int fra op­ryk­ning.

» Pe­ter Sø­ren­sen har et fl ot CV, og han har lø­ben­de væ­ret ryg­tet til for­skel­li­ge Su­per­liga­klub­ber. Der­for er det og­så lidt af et scoop, at Sil­ke­borg har sik­ret sig Sø­ren­sen. Selv­om mand­ska­bet nok ik­ke hø­ster me­dal­jer i lan­dets bed­ste ræk­ke li­ge fo­re­lø­bigt, er han ty pen, som kan sik­re en op­ryk­ning til det forjæt­te­de land, « si­ger od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jen­sen fra Nor­di­cBet.

DAN­MARK 2. DI­VI­SION PUL­JE 1, KLOK­KEN 19.00 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Samp­do­ri­as sejr over Ro­ma hjalp Tipico- kun­de til en stor ge­vinst. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.