2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FAC Team für Wi­en fi k en­de­lig suc­ces i 11. for­søg, da sæ­so­nens før­ste po­int røg på kon­to­en via 1- 1 mod top­hol­det Wa­ck­er Inns­bruck. Den mid­ler­ti­di­ge ch­eft ræ­ner, Tho­mas Flögl, hav­de sat hol­det fl ot op til kam­pen, hvor FAC gav et mini­mum af store chan­cer væk mod ræk­kens el­lers skar­pe­ste hold og stod me­get bed­re på ba­nen. De ten­den­ser bør fort­sæt­te i kam­pen mod op­ryk­ker­ne fra Klagenfurt, som man tab­te 0- 1 til i det om­vend­te op­gør i en sær­de­les chan­ce­fat­tig aff ære. I en kamp mel­lem to forms­va­ge hold lug­ter det me­get af få mål.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.