2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Op­gør mel­lem to af de for­mode­de op­ryk­nings­kan­di­da­ter til for­å­ret, og da man som be­kendt ta­ger de ind­byr­des po­int med over, så har kam­pen stor be­ty dning. Det så man i den om­vend­te kamp, som end­te uden mål, og det bør og­så bli­ve til­fæl­det i aft en. Selv om AB på pa­pi­ret har me­get off en­siv kva­li­tet, har de haft for­bav­sen­de svært ved at sco­re i det­te eft er­år, og man mø­der et Hvi­d­ov­re- hold, som ar­bej­der sten­hårdt for hin­an­den og der­for er en svær en­hed at bry­de ned. Til od­dset skal det væ­re et rig­tigt godt spil med mak­si­malt to mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.