2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det var et min­dre mira­kel, at der ik­ke faldt tre mål i FCNs se­ne­ste hjem­me­kamp mod AGF, men det kan der bli­ve rå­det bod på i aft en. Bå­de Bru­nin­ho og Emi­li­a­no Marcon­des er tilbage, hvil­ke er kla­re off en­si­ve for­stærk­nin­ger, mens man mø­der et OB- hold, der har store pro­ble­mer med at for­sva­re. Man har luk­ket 13 mål ind i de se­ne­ste tre ude­kam­pe, hvor hol­dets må­l­mand­spro­blem er ble­vet ud­stil­let - må­ske det bli­ver løst med Mak­sym Kovals an­komst, men han ser sta­dig no­get ru­sten ud. Alt an­det li­ge bør der væ­re lagt an til en må­l­fest.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.