’ Jeg måt­te ik­ke fl age’

BT - - NYHEDER -

STOP­PET

Den den­gang 56- åri­ge Tho­mas Go­etz var en af de de­mon­stran­ter, der stod klar med det ti­be­tan­ske fl ag, da den ki­ne­si­ske præ­si­dent Hu Jin­tao var på stats­be­søg i Dan­mark i 2012.

Han nå­e­de dog al­drig at vi­se fl aget frem for præ­si­den­ten, før han blev kon­fron­te­ret af tre po­li­ti­be­tjen­te.

» Jeg dis­ku­te­re­de lidt frem og tilbage med po­li­ti­be­tjen­te­ne, for jeg kun­ne ik­ke for­stå, hvor­for jeg ik­ke måt­te stå og vift e med det ti­be­tan­ske fl ag. Da det gik op for mig, at det ik­ke kun­ne la­de sig gø­re, spurg­te jeg, om jeg måt­te gå, men det måt­te jeg ik­ke for be­tjen­te­ne, « si­ger Tho­mas Go­etz til BT.

Han er i dag glad for, at sa­gen bli­ver un­der­søgt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.