Er der et ’ men’ i yt­rings­fri­he­den?

BT - - DEBAT -

Ons­dag mar­ke­re­de ti- året for Jyl­lands- Po­stens Muham­med- teg­nin­ger. P1 in­ter­viewer man­den, der nu står midt i det, Jyl­lands- Po­stens che­fre­dak­tør Jørn Mik­kel­sen. Han si­ger nu, at det er tid til at brin­ge de­bat­ten vi­de­re, og at han fak­tisk har få­et stør­re for­stå­el­se for den an­den si­de: Der er et ’ men’ i yt­rings­fri­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.