Bed­re ba­lan­ce

BT - - DEBAT -

Dan­mark er i dyb uba­lan­ce, og det er ble­vet vær­re og vær­re, så læn­ge no­gen kan hu­ske. Øko­no­misk kan det må­les og ve­jes. Næ­sten vig­ti­ge­re er den kri­tik­lø­se cen­tra­li­se­ring i ho­ve­der­ne hos be­slut­ten­de in­stan­ser af al­le slags (...) Re­ge­rin­gens ud­spil er mo­digt og vi­sio­nært, men det kal­der på me­get me­re af sam­me skuff e og på man­ge an­dre fron­ter.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.