Ud­fl yt­ning alt for ri­si­ka­bel

BT - - DEBAT -

Tid­li­ge­re er­fa­rin­ger vi­ser, at de fær­re­ste an­sat­te væl­ger at rej­se med, når sta­ten fl yt­ter ar­bejds­plad­ser til en an­den lands­del. Højt spe­ci­a­li­se­re­de me­d­ar­bej­de­re er van­ske­li­ge at er­stat­te, og pla­nen rum­mer en man­gel på respekt for den pro­fes­sio­na­lis­me, der er byg­get op i stats­li­ge sty­rel­ser. Ud­fl yt­ning vil gå ud over fag­lig­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.