’’

BT - - NYHEDER - Ti­na Git­te Hum­mel­gaard

Hvad gør et æg­te­par, hvis de beg­ge er på kon­tant­hjælp? De kan jo ik­ke ba­re gå ud og ar­bej­de, hvis de beg­ge er me­get sy­ge. Skal de så ba­re la­de sig skil­le. Er det det, sva­ret er? Der må vel væ­re en be­mærk­ning for den slags men­ne­sker. Jeg er ba­re nys­ger­rig. Det vil, hvis det går igen­nem, ram­me man­ge, der er i den si­tu­a­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.