’’

BT - - NYHEDER - Je­a­net­te Andersen

Nej, det får ik­ke dan­sker­ne i ar­bej­de, for nu skal der gø­res plads til al­le flygt­nin­ge­ne først - og de be­hø­ver ik­ke en­gang at ha­ve ud­dan­nel­se til job­bet. Det er helt gro­tesk, at vi sen­der vo­res eg­ne ud i fat­tig­dom, for­di vi skal hjæl­pe folk ude­fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.