16 års fængsel for ko­kain­la­ger i kæl­der

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG

En 35- årig mand er ved Ret­ten på Fre­de­riks­berg ble­vet idømt 16 års fængsel for at ha­ve væ­ret i be­sid­del­se af ko­kain.

Det for­kla­rer den døm­tes for­svar­sad­vo­kat, Hen­rik Sta­ge­torn, til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

» Vi har li­ge få­et dom­men i ho­ved­punk­ter. Nu skal vi kig­ge dom­men igen­nem, og så vil vi be­slut­te os for, om vi skal an­ke dom­men el­ler ej, « si­ger for­sva­re­ren.

Den 35- åri­ge mand er dømt for at ha­ve haft et la­ger med en ukendt mæng­de ko­kain i en kæl­der.

HAer fri­kendt i sa­gen

Man­den har er­kendt at ha­ve op­be­va­ret et halvt ki­lo ko- kain, men han har næg­tet de øv­ri­ge an­kla­ge­punk­ter, som han er ble­vet dømt skyl­dig i.

En medtil­talt i sa­gen, en rocker fra grup­pen Hells Angels, er ble­vet fri­fun­det i sa­gen, hvor han var til­talt for at væ­re i be­sid­del­se af vå­ben og ko­kain, be­kræft er hans for­svar­sad­vo­kat Martin Leth Hansen til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.