Svin­del- an­kla­get fi rma er luk­ket

BT - - NYHEDER -

Det kri­se­ram­te Jo­han Schlüter Ad­vo­kat­fi rma er nu luk­ket, skri­ver fi nans. dk. Ad­vo­kat­fi rma­et har væ­ret ramt af en mas­siv kun­de- og me­d­ar­bej­der­fl ugt, si­den det i juli blev be­skyldt for at ha­ve svind­let med co­py­dan- pen­ge for 100 mio. kr. Iføl­ge fi nans. dk er ho­ved­kon­to­ret på Høj­bro Plads i København tømt, te­le­fo­ner­ne er luk­ket, og det sam­me er fi rma­ets hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.