’’

BT - - NYHEDER - Le­na Si­gil, ejer af Le­na S., Vor­ding­borg

PRO­DUKT: HAP­PY RI­DE I den sjove af­de­ling har vi den­ne her vi­bre­ren­de cy­kel­sa­del. Man sæt­ter den ba­re på sin sa­del, og så kø­rer man der­u­dad. Vi har solgt en del af dem i bu­tik­ken, men de fle­ste, der kø­ber dem, gør det nok mest for sjov og bal­la­de som fød­sels­dags­ga­ver. Jeg ken­der dog en, der køb­te en til sin ve­nin­de, som ar­bej­der på et sy­ge­hus. Hun har un­der­holdt he­le af­de­lin­gen med, at hun bru­ger den, hver gang hun kø­rer på ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.