’’

BT - - NYHEDER - Mo­gens Fan­nuc­chi, ejer af Pa­ra­diss, Hol­bæk

PRO­DUKT: WOMANIZER Det lig­ner må­ske mest et øre- ter­mome­ter, men man skal ik­ke ta­ge fejl – der er 100 pro­cent orgasme- ga­ran­ti. I mod­sæt­ning til en al­min­de­lig di­l­do, så vir­ker den ved, at den pul­se­rer og suger, når den rø­rer kli­to­ris. De fle­ste, der prø­ver den­ne her, får orgasme in­den for et mi­nut. Den har væ­ret vir­ke­lig po­pu­lær

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.