’’

BT - - NYHEDER - Be­rit Sied­ler, ejer af Afro­di­te, Ring­s­ted

PRO­DUKT: OVO ’ RABBIT’ Ten­den­sen i dag er, at folk ger­ne vil be­ta­le lidt ek­stra pen­ge, hvis se­xle­ge­tø­jet er la­vet i nog­le go­de og na­tur­li­ge ma­te­ri­a­ler. Den­ne her er po­pu­lær, for­di den er la­vet af me­di­cinsk si­li­ko­ne. Gud­ske­lov er det hel­ler ik­ke læn­ge­re til­ladt at sæl­ge pro­duk­ter, hvor der er alt mu­ligt skram­mel i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.