’’

BT - - NYHEDER - Lau­ren Mer­cer, Chris’ mor

Min søn har nog­le men­tale pro­ble­mer. Og det går ham vir­ke­lig på

» Ri­si­ko­en for, at jeg om nog­le må­ne­der igen står her og ta­ler om end­nu en skud­mas­sa­kre, er desvær­re alt for re­a­li­stisk. Og det er en for­fær­de­lig ting at kun­ne si­ge. Og vo­res tan­ker og bøn­ner for de ef­ter­lad­te er ba­re ik­ke læn­ge­re nok. Der må gø­res no­get, « sag­de en ty­de­ligt vred og be­væ­get præ­si­dent i en di­rek­te tv- ta­le tors­dag.

Ba­ra­ck Oba­ma op­for­dre­de i dén ånd al­le til at se på st­a­sti­tik­ken, der vi­ser hhv. døds­fald på grund af ter­r­o­ris­me, som USA bru­ger hund­re­de­vis af mil­li­ar­der på at be­kæm­pe, og sky­de­vå­ben­døds­fald, som gang på gang ig­no­re­res. Og tal­le­ne ta­ler de­res ty­de­li­ge sprog. Så­le­des dø­de 316.545 ame­ri­ka­ne­re som føl­ge af skud i pe­ri­o­den 2004- 2013. Og i sam­me pe­ri­o­de om­kom 277 ame­ri­ka­ne­re som føl­ge af for­skel­li­ge for­mer for ter­r­o­ris­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.