M mas­se­mor­der

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 3. OK­TO­BER 2015

Der blev tændt lys og fak­ler til ære for de man­ge dræb­te og sår­e­de sko­le­e­le­ver i går for­an sko­len i Ro­se­burg. Fo­to: AFP

Tå­rer­ne fik frit løb, da de man­ge dræb­te ef­ter sko­le­mas­sa­kren blev min­det i går.

Fo­to: AFP

Po­li­ti­et var be­væb­net til tæn­der­ne, da de un­der­søg­te sko­len ef­ter mel­din­ger­ne om skud. Fo­to: AFP

Præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma var bå­de vred og stærkt på­vir­ket af si­tu­a­tio­nen, da han i går på di­rek­te tv

kom med en ud­ta­lel­se umid­del­bart ef­ter det blo­di­ge sko­led­ra­ma i Ore­gon.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.