Ja­mies råd: lad væ­re med at bli­ve skilt

BT - - NYHEDER -

Film­stjer­nen Ja­mie Lee Cur­tis har væ­ret gift med den sam­me mand, Chri­stop­her Gu­est, i 31 år. Og hen­des op­skrift på et langt og suc­ces­fuldt æg­te­skab er sim­pel: ’ Lad væ­re med at bli­ve skilt. Det kan væ­re fri­sten­de, og det kan væ­re let. Men lad væ­re. Det bli­ver al­tid godt igen.’ Ja­mie Lee, der li­ge nu hit­ter med se­ri­en ’ Scream Qu­e­ens’, blev in­ter­viewet i ’ The To­day Show’.

På­rø­ren­de ven­ter på at hø­re nyt om fly­et, der for­svandt kort ef­ter start på den in­do­ne­si­ske ø Su­lawesi. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.