’’

BT - - NYHEDER - Jes­per ’ Ka­si’ Ni­el­sen

Det ko­ster rig­tig man­ge pen­ge at eks­pan­de­re på den må­de, som vi har gjort

kom­mer på in­gen må­de som en over­ra­skel­se for Jes­per Ni­el­sen. Han for­tæl­ler, at sel­ska­bet valg­te at in­ve­ste­re me­get ag­gres­sivt i eks­pan­sion i 2014, da nye in­ve­sto­rer – her­i­blandt Saxo Bank- stif­te­ren Lars Sei­er Chri­sten­sen – valg­te at kø­be ak­tier i fir­ma­et i tro­en på, at Jes­per Ni­el­sen kan byg­ge et vær­di­fuldt smyk­keim­pe­ri­um op.

Den ag­gres­si­ve eks­pan­sion har med­ført, at End­less i føl­ge Jes­per Ni­el­sen i dag er ak­tiv på 29 mar­ke­der og for­hand­les i over 4.000 bu­tik­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.