Loft et og ta­get

BT - - PRIVATØKONOMI -

En eft eri­so­le­ring af ens loft vil væ­re for­holds­vis nemt og kun­ne spa­re en for helt op til 10 pro­cent i var­me­reg­ning om året iføl­ge Ben­ny Hebs­gaard. Ener­gi­rå­d­gi­ve­ren til­fø­jer, det og­så er en god idé at la­ve et vind­stop på loft et. Vin­den er nem­lig den stør­ste syn­der, når det kom­mer til ener­gi­tab. Et vind­stop etab­le­res ved tag­fo­den og sør­ger for, at kold luft ik­ke kan træn­ge ind og ska­be træk og ned­køling af hu­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.