Bri­tisk kæ­de spar­ker Carls­berg ud

BT - - NYHEDER -

Det er næ­sten slut med at kø­be Carls­bergs- øl i Stor­bri­tan­ni­ens stør­ste su­per­mar­keds- kæ­de Tesco, skri­ver fl ere bri­ti­ske me­di­er. Frem­over vil det kun væ­re mu­ligt at kø­be en pak­ke med fi re øl, og de vil kun væ­re at fi nde i 200 bu­tik­ker. Tesco plan­læg­ger at fj er­ne en tred­je­del af pro­duk­ter­ne fra hyl­der­ne og at strøm­li­ne sor­ti­men­tet for at de man­ge valg­mu­lig­he­der ik­ke skal for­vir­re kun­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.