Slut med iOS 8

BT - - NYHEDER -

Er du en af de man­ge mil­li­o­ner bru­ge­re, der ube­skyt­tet sur­fer på Porn­hub el­ler Youporn, vil du må­ske ha­ve glæ­de af en virus­scan.

Trods bøvl med iOS 9 har Ap­ple luk­ket for, at man kan ven­de tilbage til iOS 8. Det er nor­malt, at Ap­ple eft er en pe­ri­o­de luk­ker for at kun­ne gå tilbage til en tid­li­ge­re ver­sion af sty­re­sy­ste­met, men iOS 9 har væ­ret ramt af usæd­van­ligt man­ge al­vor­li­ge fejl, som har få­et te­le­fo­ner­ne til at gå i sort, når de gen­star­te­de eft er at ha­ve hen­tet den ny­e­ste ud­ga­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.