Coop på mær­ker­ne

BT - - NYHEDER -

Sam­le­mær­ker øger om­sæt­nin­gen , der­for sprin­ger Coop Dan­mark trods skep­sis nu og­så på vog­nen.

» Den ty­pe kampag­ner har en be­ty­de­lig po­si­tiv eff ekt bå­de på kun­de­strøm­men og sal­get. Det vir­ker, og der­for har vi set os nødsa­get til og­så at gø­re det, « si­ger in­for­ma­tions­di­rek­tør i Coop Dan­mark Jens Juul Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.