70- årig kvin­de holdt fan­get i en må­ned i en lej­lig­hed

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk mo­to@ bt. dk

FRI­HEDS­BE­RØ­VEL­SE

Mor­ten Toft Et we­e­kend­be­søg ud­vik­le­de sig til­sy­ne­la­den­de til et sandt ma­re­ridt for en 70- årig kvin­de i Oden­se. Da hun be­søg­te en 57- årig mand i hans lej­lig­hed i by­en, fik hun ik­ke lov til at for­la­de ste­det. Og i om­kring en må­ned blev hun ufri­vil­ligt holdt fan­get hos ham.

Den 57- åri­ge mand blev der­for i går frem­stil­let i grund­lovs­for­hør i Ret­ten i Oden­se, hvor han var sig­tet for fri­heds­be­rø­vel­se af den 70- åri­ge kvin­de.

Man­den blev va­re­tægts­fængs­let i fi­re uger.

Mød­tes på net­tet

De to in­vol­ve­re­de mød­te hin­an­den på en dat­ings­i­de på in­ter­net­tet, hvor de af­tal­te, at kvin­den skul­le be­sø­ge man­den i Oden­se, for­tæl­ler Hen­ning Chri­sti­an­sen, der er an­kla­ger hos Fyns Po­li­ti, til BT.

Før­ste gang kvin­den var på be­søg, blev de gla­de for hin­an­den og af­tal­te, at kvin­den skul­le kom­me på be­søg igen.

Da hun vend­te tilbage, reg­ne­de hun med at skul­le væ­re hos man­den i tre da­ge. Men man­den hav­de an­dre pla­ner og for­lang­te, at hun blev i lej­lig­he­den, sag­de kvin­den i ret­ten.

Kvin­den for­tal­te og­så, at man­den tru­e­de hen­de, og at hun ik­ke føl­te, at hun kun­ne gå fra ham. Han tru­e­de med at slå hen­de og hen­des dat­ter ihjel, hvis den 70- åri­ge kvin­de stak af, for­tæl­ler hun.

Tid­li­ge­re eli­te­sol­dat

Kvin­dens angst for man­den blev ik­ke min­dre af, at han an­gi­ve­ligt for­tal­te hen­de, at han er tid­li­ge­re eli­te­sol­dat og der­for vil­le væ­re sær­ligt god til at fin­de hen­de, hvis hun stak af.

Man­den blev an­holdt tors­dag af­ten klok­ken 21.50, ef­ter den æl­dre kvin­des på­rø­ren­de hav­de an­meldt ham til po­li­ti­et, da de sam­men var i Ro­sen­gård­cen­tret i Oden­se.

Her sag­de kvin­den, at hun skul­le på toilet­tet, hvor­ef­ter hun fik kon­takt til en an­den kvin­de, som lån­te hen­de en te­le­fon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.