’ ’

BT - - NYHEDER - Leif Jøns­son

Vi men­ne­sker vil he­le ti­den ger­ne se no­get me­re og væ­re her lidt læn­ge­re

» Al­ler­først tænk­te jeg, at jeg vil se mi­ne børn vok­se op. De var ik­ke me­re end fi­re og seks år på det tids­punkt. De se­ne­re år øn­ske­de jeg, at jeg kun­ne få lov at se mi­ne bør­ne­børn, hvis jeg fik så­dan nog­le. Nu har jeg tre, og dem har jeg stor glæ­de af. Vi men­ne­sker vil he­le ti­den ger­ne se no­get me­re og væ­re her lidt læn­ge­re. «

Selv om man suc­ces­fuldt trans­plan­te­re­de hjer­ter for 25 år si­den, og pa­tien­ter som Leif Jøns­son har le­vet læn­ge med de­res nye hjer­te, er der sket store frem­skridt si­den 1990. F. eks. bru­ger man do­nor­hjer­ter helt op i 60 års- al­de­ren. Det hø­rer dog til sjæl­den­he­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.