Br­dr. Ol­sens 50 års- ju­bilæum­s­kon­cert

BT - - TV -

UN­DER­HOLD­NING Det er præ­cist 50 år si­den, at Br­dr. Ol­sen op­t­rå­d­te off ent­ligt for før­ste gang. Den­gang var de blot 11 og 15 år og skul­le var­me op for The Kinks i KB Hal­len. TV 2 Char­lie kl. 22.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.