Ny Suzuki Ig­nis til tegneserie- fans

BT - - BILER -

Suzuki har vist de før­ste billeder af den kom­men­de Ig­nis. De tek­ni­ske de­tal­jer er sta­dig spar­som­me, men de­sig­net er klas­sisk ja­pansk mi­kro, og lig­ner no­get, der kun­ne væ­re med i en tegneserie. Ind­ven­digt do­mi­ne­res in­stru­ment­bor­det af en stor tryk­føl­som skærm, og Ig­nis vil og­så kun­ne fås med en au­to­mat­gear­kas­se. Ryg­ter­ne vil vi­de at mo­to­rer­ne er 1- li­ters tur­bo­mo­tor, som og­så er set i den nye Ba­leno. En hy­brid­mo­tor vil og­så væ­re til­gæn­ge­lig på nog­le mar­ke­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.