9- dob­belt me­ster skal kø­re Da­kar

BT - - BILER -

Se­ba­sti­an Lo­eb har vun­det VM i ral­ly ni gan­ge. Men det er åben­bart ik­ke nok for den 41- åri­ge fransk­mand. Nu er ti­den kom­met til at del­ta­ge i Da­kar- ral­ly, som på trods af nav­net af­hol­des i Ar­gen­ti­na og Bo­li­via. En af hans stør­ste kon­kur­ren­ter bli­ver Peu­geot­team­kam­me­ra­ten Stép­ha­ne Pe­ter­han­sel, som har vun­det Da­kar he­le 11 gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.