Softwa­re up­da­te er må­ske ik­ke nok

BT - - BILER -

VW- kon­cer­nen kæm­per hårdt for at fin­de en løs­ning på de 11 mio. bi­ler, som er på­vir­ket af den sny­de- softwa­re, som VW be­vidst har in­stal­le­ret for at mind­ske de­res NOx- udslip i USA. Nye in­di­ka­tio­ner ty­der på, at det ik­ke er nok blot at æn­dre på softwa­ren. I ste­det kan det og­så væ­re nød­ven­digt at in­stal­le­re en ny ka­ta­ly­sa­tor, som bræn­der Nox’en til sod.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.