’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Het Nieuws­blad

Den mest elen­di­ge tors­dag i fl ere år

I Het Laat­ste Nieuws kal­des den bel­gi­ske stor­klub for ’ in­spira­tions­løs’, og avi­sen be­skri­ver i sam­me om­bæ­ring ne­der­la­get som en ’ røv­fuld’. Det bel­gi­ske me­die vur­de­rer, at det nu prak­tisk talt bli­ver umu­ligt for Club Brug­ge at gå vi­de­re fra grup­pe­spil­let, eft er at hol­det og­så tab­te 0- 5 i den før­ste kamp i Na­po­li.

Dæk­ke­de for dår­ligt op

Mi­chel Preud’hom­me måt­te over for Het Nieuws­blad og­så er­ken­de, at ’ fæl­den klap­per i Eu­ro­pa’, og for­kla­re­de, at ana­ly­sen af ne­der­la­get var sim­pel.

» Mod et hold, der er me­get stærkt på død­bol­de, skal vi først og frem­mest sør­ge for at for­sva­re godt, og det gjor­de vi ik­ke. De sco­rer jo to gan­ge på død­bold­si­tu­a­tio­ner, « kon­klu­de­re­de Preud’hom­me.

Tors­dag aft en var i det he­le ta­get en skidt dag for bel­gisk fod­bold. I Aser­ba­jd­jan tab­te An­der­le­cht 0- 1 til upå­ag­te­de FK Qa­ra­bag. BNB

De bel­gi­ske avi­ser føl­te sig snydt over, at Brug­ge ik­ke fik straf­fes­park, da FCM- ke­e­per Mik­kel Andersen ned­lag­de Le­an­dro. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.