Club Brug­ge slag­tes i de bel­gi­ske avi­ser

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HÅRD MED­FART

De bel­gi­ske me­di­er læg­ger ik­ke fi ngre imel­lem eft er Club Brug­ges 1- 3- ne­der­lag til FC Midtjylland i tors­da­gens op­gør i Eu­ro­pa League.

» Den mest elen­di­ge tors­dag i fl ere år, « ly­der det i Het Nieuws­blad, der be­skri­ver ne­der­la­get til de dan­ske ul­ve som ’ pin­ligt’.

I sam­me ån­de­d­rag me­ner avi­sen dog, at bel­gi­er­ne blev snydt for et straff es­park, da Mik­kel Andersen ned­lag­de Le­an­dro Pe­reira i fel­tet.

Men det mang­len­de straff es­park fj er­ner ik­ke fo­kus fra Club Brug­ges præ­sta­tion. Club Brug­ge tab­te nem­lig til ’ hol­det fra Le­go­land’, som Het Nieuws­blad kal­der FC Midtjylland. Hund­re­de­vis af hjem­me­hol­dets til­sku­e­re ud­van­dre­de fra Jan Brey­del Sta­dion al­le­re­de et kvar­ter før tid ved stil­lin­gen 0- 3, og træ­ner Mi­chel Preud’hom­me får blandt an­det på pu­k­len for at stille uden pro­fi ler­ne Tho­mas Me­u­ni­er, Tim­my Si­mons og Jel­le Vos­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.