TV3 sik­rer PL frem til 2019

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TV3 har for­læn­get af­ta­len med Pre­mi­er League, så det nu er mu­ligt at se kam­pe­ne fra Eng­lands bed­ste ræk­ke frem til 2019 på TV3 Sport. » Pre­mi­er League er uden tvivl den mest po­pu­læ­re na­tio­na­le fod­bold­liga i ver­den, og den har en stor, loy­al og vok­sen­de fans­ba­se i Skan­di­navi­en, « si­ger præ­si­dent og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i MTG, Jør­gen Mad­sen, i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.