’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mak­sym Koval Ari Sku­la­son Las­se Ni­el­sen Hal­l­gri­mur Jo­nas­son Oli­ver Lund Emil Ni­el­sen Azer Bu­su­ladzic Mo­ha­med El Ma­kri­ni Ras­mus Falk Ras­mus Fester­sen An­ders K. Ja­cob­sen Ras­mus Fester­sen

Jeg spil­ler ik­ke no­gen per­fekt kamp, og må­l­mæs­sigt sæt­ter jeg dem i gang med en dum fejl­afl eve­ring, så de­res mål var en streg i reg­nin­gen

Op­stil­ling: 4- 4- 2

Snit: 6,6

UD­SKIFT­NIN­GER: Ken­neth Zo­ho­re ( 7) ind for An­ders K. Ja­cob­sen ( 46.), Mat­hi­as Gre­ve ind for Emil Lar­sen ( 75.), Jens Jakob Tho­ma­sen ind for Mo­ha­med El Ma­krin­ni ( 85.) AD­VARS­LER: Mo­ha­med El Ma­kri­ni ( 35.)

» Det kan da godt væ­re, at den er sjov at ha­ve, når vi står her sidst på sæ­so­nen, men li­ge når sæ­so­nen kø­rer, er det ik­ke no­get, man går så me­get op i. Det er trods alt kun syv mål, og vi skal nok op om­kring 15- 18 mål, før det rig­tigt bli­ver til no­get. Det kræ­ver sta­bi­li­tet over en hel sæ­son. «

Kun­ne det væ­re et mål for dig?

» Ja, det kun­ne det da. Jeg tror, at de fl este an­gri­be­re i Su­per­liga­en ger­ne vil væ­re top­sco­rer. «

Det er vel og­så før­ste gang i din kar­ri­e­re, at du så­dan rig­tigt har mu­lig­he­den for at bli­ve det?

» Ja, men igen er det lidt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.